วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมประเทศไทยประจำปี 2558 โดย กระทรวงอุตสาหกรรมฯ ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมประเทศไทย สัญญานกันขโมยรถจักรยานยนต์ TONE Security System Q-Group เราให้บริการด้านการผลิตที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิคทุกประเภท ตราสินค้าในเครือบริษัทควอลิตี้กรุ๊ปฯ
				</div>
            
            
           <td width=
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
   
   
   
   
                

รับรองมาตรฐานการผลิตโดย

 
Quality Group                  

             Founded in 1993, the Quality group of Companies is a global supplier and exporter of electronic components. Besides Quality Assembly Thailand (QAT), the group consists of Quality Components Thailand (QCT), Quality Subcontractor (QS) and Silk Road Enterprises (SRE )
The Company' revenues execeed 1 million USD per annum and the group counts over 300 employees. The Group is supported by the Thai government export promotion scheme and brings cost effective solutions to meet our customers' most challenging requirements

             Quality is in our name, but it does not end there, Qualtiy is ever present in our products and our work standards. The Quality Group has implemented ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 work procedures. Working with Qualtiy Group will give its customers a distinct competitive advantage. We will identify ourselves with the customer and provide the flexibility necessary to deliver a quality product at the best price. And yes, with the lowest risk and highest service possible. more


                     
   
   

 

                                             Copyright © 2013. By Quality Group. All Rights Reserved.